Your Blog

Included page "clone:citotoetsgroep4" does not exist (create it now)

Podcasts in groep 4 - 22 Aug 2020 10:40

Tags:

Vandaag de dag zijn podcasts erg in trek en worden door veel mensen geluisterd. Iedereen kan dan ook een podcasts beginnen en op die manier volgers vinden, zoals ze op de radio ook doen. steeds vaker podcasts. De ene keer zijn het podcasts van leerkrachten of onderwijskundigen, dan weer zijn het de studenten die een podcast gestart zijn. als ouder of opvoeder niet missen? Er zijn meerdere goede podcasts te vinden en het is eigenlijk maar net wat je wil volgen, over het lesgeven zelf of meer over het opvoeden. Maar hoe dan ook, deze podcast in groep 4, vanwege het feit dat deze podcast gaat over alles wat in groep 4 gebeurt. - Comments: 0

Oefenen voor de Cito-toets in groep 4 - 06 Jun 2020 20:43

Tags:

Leerlingen van groep 4 hebben twee keer per jaar de Cito-toets. De eerste Cito wordt afgenomen in januari en wordt M4 genoemd. De tweede toets vindt plaats in mei of juni en is de zogenaamde E4-toets. Wat is nu handig om als opvoeder te weten? In dit artikel leggen we alles uit over de Cito-toetsen van groep 4. Op die manier bent u volledig op de hoogte. Voor meer informatie, zie ook https://www.citotoetsgroep4.nl.

Cito toetsen in groep 4

Om direct met de deur in huis te vallen zijn dit de Cito-toetsen die worden afgenomen in groep 4: rekenen, woordenschat, spelling en begrijpend lezen. De kinderen worden getoetst over alle onderdelen die aan bod is gekomen. Dat houdt onder andere in: rekenen tot en met 1, vermenigvuldigen, delen en de tafels. Wat betreft spelling gaat het over de juiste schrijfwijze van zowel categoriewoorden als werkwoorden. Woordenschat wordt getoetst aan de hand van de woorden die leerlingen in deze groep moeten weten. Het vak begrijpend lezen gaat over de manier waarop kinderen teksten begrijpen. Deze onderdelen komen tijdens de lessen in groep 4 aan de beurt en zouden beheerst moeten worden.

Redenen

Om welke reden neemt de basisschool deze toetsen af? Wat is het belang van de uitslag en scores? De basisschool doet er alles aan om de doorgaande lijn van kinderen in beeld te brengen. Door de Cito twee keer af te nemen is de leerlijn te volgen. De docenten kunnen zien of leerlingen individueel of als klas genoeg en naar verwachting vooruit gaan. Wanneer dat niet zo is, kan een plan worden geschreven om de leerling te helpen. Ook is de Cito-toets van belang voor de uitstroom na het basisonderwijs naar het middelbaar onderwijs. Scores van Cito-toetsen tellen dan zwaar.

Voorbereiding op school

Het is zeker zo dat de basisschool haar kinderen voorbereid op de toetsen die in januari en mei/ juni afgenomen worden. De inhoud van de toetsen komt aan bod in de reguliere lessen. Het is dus aannemelijk dat kinderen vanzelf op school worden voorbereid op de Cito M4 en E4. Toch is dit niet helemaal zo, want de Cito’s verschillen behoorlijk van de methodetoetsen. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de manier van vragen stellen is anders dan op de normale toetsen. Niet opvallend dus dat veel ouders kiezen om de Cito-toetsen te trainen. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die weten wat er in groep 4 aan bod komt. De oefenboeken voor Cito van Educazione kunnen gebruikt worden om kinderen voor te bereiden op de Cito-toetsen die in groep 4 worden afgenomen.

Educazione

Educazione Publishers heeft drie boeken gemaakt voor groep 4. In het eerste deel worden leerlingen voorbereid op alle Cito-toetsen van M4, terwijl deel 2 voorbereidt op de toetsen van E4. Cito-toets Groep 4 oefenen deel 3 is het meest complete oefenboek en betreft een combinatie van beide boeken. Met meer dan 33 oefeningen per boek bieden de oefenboeken volop materiaal om de Cito-toets van groep 4 met uw kind te oefenen. Wat betreft de vakken begrijpend lezen, taal, spelling, woordenschat en rekenen, komt alles ruim aan bod. De Cito oefenboeken van uitgeverij Educazione worden door veel ouders ingezet om hun kinderen voor te bereiden op de toetsen die op de basisschool worden afgenomen. De oefenboeken zijn digitaal en fysiek beschikbaar. Bekijk voor aanvullende informatie deze website.

Als je kind in groep 4 zit worden er twee belangrijke toetsen bij kinderen afgenomen: de Cito-toets M4 en de Cito-toets E4. De toetsen gaan over rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat en zijn belangrijk omdat ze de doorgaande lijn van leerlingen laten zien. De leraren gebruiken de scores om plannen te schrijven die kinderen verder helpen. Omdat deze toetsen erg belangrijk zijn kiezen veel ouders ervoor om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op de toetsen. De Cito Oefenboeken van Educazione komen daarbij goed van pas. In deze Cito-toets Oefenboeken komen alle onderdelen uit groep 4 aan bod en worden kinderen zeer goed getraind in alle onderdelen van groep 4 op de basisschool.

https://tinyurl.com/citotoetsgroep4
https://tinyurl.com/yatc84na
https://tinyurl.com/citotoetsgroep4oefenen
https://tinyurl.com/citotoetsm4
https://tinyurl.com/citotoetse4

- Comments: 0